Enosad Endüstri 4.0 Kurulu ilk toplantısı gerçekleşti.

 Enosad Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği Endüstri 4.0 Kurulu olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik.