CodeMaster Fayda ve Avantajları

 
 • CodeMaster üretim verimlilik uygulaması %100 web tabanlı en güncel bilişim teknolojileri kullanılarak tasarlanan esnek bir yapıya sahiptir. Bu yapı sayesinde her işletmenin kendisine has taleplerine uyum sağlayabilir gelecekte doğabilecek tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yazılım alt yapısı ve Endüstri 4.0 a uygun dijitalleşme alt yapısı kurulmuş olur.
 • Esnek web tabanlı mimari sayesinde üretimdeki izlenebilirlik, kontrol ve yönetim fonksiyonları için erişim ağa bağlı istenen her noktadan yapılabilir, tablet ve cep telefonu gibi mobil platformlar kullanılabilir, raporlama araçlarına istenen her noktadan ulaşılabilir.
 • CodeMaster, özelleştirilebilir web tabanlı izleme ve kontrol ekranları sade ve görsellik ön planda tutularak kullanıcı dostu olarak tasarlanmıştır. Bu sayede operatörler sisteme çok çabuk uyum sağlarken kullanıcı dostu tasarım sayesinde alarm ve hatalar sahadaki personeller tarafından rahatlıkla görülebilir, karşılaşılan problemlere hızlı bir şekilde müdahale edilebilir.
 • Fonksiyonel araçlar, ayrıntılı trend inceleme opsiyonları ve güçlü raporlama ve analiz araçlarına sahiptir. Kolay raporlama ara yüz sayesinde istenilen her türlü rapor anlık olarak alınabilir, kayıp, hata, duruş, istasyon analiz araçları gibi opsiyonlar ile rahatlıkla tespit edilebilir. Genel Ekipman Verimliliğinin (OEE) izlenmesi gibi sürekli iyileştirme faaliyetleri raporlama araçları doğrultusunda planlanabilirken geçmiş ve güncel durumlar anlık olarak karşılaştırılabilir.
 • İş istasyonlarında bulunan operatör panel veya panel PC’ler yardımıyla test, bakım yönetim sistemi gibi çeşitli yönetim modüllerimizle entegre olarak çalışabilir. Örnek olarak: sahadaki hat veya iş istasyonlarında açılan arıza kayıtlarının otomatik olarak bakım iş emri oluşturması, bakım performans yönetimi, personel bakım sistemi gibi uygulamalar entegre olarak çalışabilir.
 • İşletmeler için komple bir endüstriyel yönetim sistemi çözümü sunması sayesinde birimler arası koordinasyon üst seviyede gerçekleşir. İstenen ürünler, istenen zamanda, istenen adette ve yüksek kalite ile üretilir.
 • İşletmede üretilen tüm ürünlerin yönetim sistemi sayesinde daha fazla izlenebilirlik ve kontrol sağlanır.
 • Ürünler doğru zaman stratejisiyle üretilerek ve üretim maliyetleri azaltılır.
 • Yönetim sistemin sağladığı koordinasyon ve esneklik sayesinde üretim miktarının artışı sağlanırken aynı doğrultuda ürün kalitesi de artırılır.
 • Endüstriyel standartlara ve kanuni düzenlemelere uyum kolaylıkla sağlanır.
 • İşletmedeki 3. Parti donanım veya yazılımlar ile veri transferi imkanı sağlayarak sorunsuz bir şekilde dijitalleştirilir
 • İşletme içindeki aktif olarak faaliyette olan PLC, makine, sistemlere ürün bağımsız olarak entegre olabilir, farklı iletişim protokollerini destekleyerek endüstriyel her türlü cihaz ve sistemle haberleşebilir.
 • İşletmelerin var olan ERP sistemleri veya veri tabanlarına kolaylıkla entegre olabilir.

 

 

 

Hedeflenen Faydalar 

 • İzlenebilirlik (Ürün, makine,hat, istaston, operatör bazında),
 • Kalite kriterleri yönetimi,
 • Duruş analizleri,
 • Hata analizleri,
 • Verimlilik ve performans,
 • Bakım ekibi performans ölçümü ve kestirimci bakım,
 • Kalite sistemlerine uyum,
 • OEE analizleri,
 • Üretim veri yönetimi,
 • Kapasite kullanımı,
 • Durum karşılaştırma,
 • Maliyet veri yönetimi,
 • ERP  ile tam entegrasyon.
Kullanım Faydaları 
 • Üretim dönüş süresini kısaltır.
 • Veri girişinde harcanan süreyi ortadan kaldırır.
 • Üretimi için bekleyen mamullerin sayısını azaltır.
 • Vardiya geçişlerinde dokümantasyon gereğini ortadan kaldırır.
 • Hazırlık / tedarik süresini azaltır.
 • Ürün kalitesini iyileştirir.
 • Fabrika çalışanlarının verimliliğini artırır.
 • Planlama sürecini iyileştirir.