E4.0'ı Keşfedin!

Dördüncü Endüstri Devrimi, yani Endüstri 4.0’ı yeni ihtiyaçlar, otomasyonun, makineler arası iletişimin ve Nesnelerin İnterneti’nin, yüksek teknolojinin vazgeçilmez bileşenleri olduğu bir dönemi başlattı. Bu devrime neden Endüstri 4.0 adı verildiğini anlamak için öncelikle Almanya’da yaşanan endüstriyel değişim sürecine bakmak gerekiyor. Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), mevcut konjonktürde ve öngörülebilen gelecekte ülkenin kalkınmasını güçlendirerek sürdürmeye yönelik bazı çalışmalar yaptı ve 2011’de 10 ana projeyi duyurdu. “Gelecek-Projesi” adı verilen bu projeler, “Yüksek-Teknoloji Stratejisi 2020’nin Gelecek Projeleri” adı altında yayınlandı. Projelerden biri, Almanca “Industrie 4.0” olarak adlandırıldı ve ilk olarak 2011 Hannover Fuarı’nda dile getirildi.
Teknolojileri, akımları, bilgisayar programlarını, bilgi teknolojileri çözümlerini 1.0, 2.0 şeklinde isimlendirdiğimiz bir dönemde, “yeni” endüstrinin de bu şekilde anılması elbette doğal karşılandı. Ama önemli olan, Endüstri 4.0’a, yani Dördüncü Endüstri Devrimi’ne duyulan güvendi. Almanya hükümeti, projeye ilk etapta 200 milyon Euro yatırım yaptı. Ardından, Federal Almanya Ulusal Bilim ve Araştırma Akademisi (acatech) liderliğinde “Endüstri 4.0 Strateji Belgesi” hazırlandı ve 2013’te yine Hannover Fuarı’nda duyuruldu. Bu strateji belgesi temelde Almanya odaklı olmakla birlikte, bu yeni devrimin ana niteliklerini de açıklıyor, dolayısıyla tüm dünyaya yeni bir endüstrinin kapılarını açıyordu.
Endüstri 4.0 kavramının temeli; endüstriyel üretimde ilgili tüm birimlerin birbiriyle haberleşmesine, bütün verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabilmesine, bu veriler sayesinde optimum katma değerin sağlanmasına dayanıyor. Endüstri 4.0, ürünlerin ve üretim sistemlerinin yaşam döngüsündeki bütün değer zincirinin organizasyon ve yönetiminde yeni bir seviye olan Dördüncü Endüstri Devrimi’ni tanımlar. Bu döngü, sürekli artarak bireyselleşen müşteri isteklerine odaklanır ve fikir aşamasından başlayarak ürün geliştirme ve üretim siparişinden, bir ürünün son kullanıcıya dağıtımını ve geri dönüşümünü de kapsayacak şekilde tüm zinciri içine alan hizmetleri içerir. Endüstri 4.0 kavramı zaman içinde, iş dünyasının ve akademik çevrelerin de katkılarıyla Almanya’nın ötesine ulaşarak yeni bir endüstriyel sistem kurmayı tasarlayan tüm ülkelerin ilgi alanı haline geldi. Gerekli yasal düzenlemelerin de desteğiyle bu kavramın daha da yaygınlaşması, yeni ürün ve süreçlere yönelik daha etkili fırsatların yaratılması hedeflenmektedir.
Bugün için Endüstri 4.0 kavramı genellikle üretimde verimliliğin yükseltilmesine yönelik hedef ve beklentiler ile ilişkilendirilmiş olsa da, Endüstri 4.0'ın teknoloji dünyasına ve sosyal hayata getireceği yenilikler bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Zira, gerek duyulan yasal ve hukuksal düzenlemeler ile birlikte yeni ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik yeni fırsatlar gündeme gelecektir. Bundan dolayı Endüstri 4.0 ile ilgili beklentiler geniş çaplı ve yüksek seviyededir. Dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 ile birlikte ulaşılacak yeni seviyede, insanların, nesnelerin ve sistemlerin birbirleri ile bağlantısı yaygın ve etkin bir şekilde gerçekleşmiş olacaktır. Bu altyapı sayesinde, dinamik, gerçek-zamanlı olarak optimize edilmiş, kendi kendine organize olabilen, tüm organizasyon geneline yayılmış ve organizasyonlar arası katma-değer zinciri ağları oluşacaktır. Bu ağlar maliyet, ulaşılabilirlik ve kaynak kullanımı gibi çeşitli kriterlere göre kendini optimize etme imkânına sahip olabilecektir.
 
MCS Factory Digitalization olarak Endüstri 4.0’a özel geliştirdiğimiz uygulamalar ile daha esnek ve hızlı olduğu kadar verimli ve kaliteli üretim yapmayı sağlayan tümüyle entegre, birbiriyle online haberleşen bir sisteme anlamlı veri analizleri ile akıllı bir üretim tesisine çeviriyoruz. Veri iletişimin gerçek zamanlı olması için milisaniyelerde sistem döngüsü sağlıyoruz.
 
Yatay olarak tüm tedarik zinciri boyunca ürünlerin takip edilebilmesini çift yönlü olarak, üretim ve planlama sürecindeki her bir adımın kendi arasında, ayrıca farklı işletmelerin üretim ve planlama süreçlerindeki adımlar arasında kesintisiz bir akış sağlıyoruz. Ham madde tedarikinden, üretime, pazarlamaya, sevkiyata kadar her noktayı kapsayan bir bütünleşme sunuyoruz. Ayrıca farklı işletmeler arasında kurulan iş modellerinin geliştirilmesine de imkân veriyoruz.