Endüstriyel İzleme Sistemleri

 Endüstriyel ortamlarda çalışan tüm cihazların haberleşmesi ancak iyi tasarlanmış ve konfigüre edilmiş sağlıklı bir ağ içerisinde mümkündür. Gelişen kablolu ve kablosuz iletişim teknolojileriyle artık her türlü platformda haberleşme yapılabildiği gibi geliştirilen açık kaynak kodlu yazılımlar ve standartlar ile hem lokalde hem de geniş alan ağları içerisinde daha kolay, güvenli ve yönetilebilir bir iletişim sağlanabilmektedir.

Haberleşme Sistemleri, Endüstri 4.0'ın temelindeki güçlerden birini oluşturmaktadır. Endüstri 4.0 tabanlı üretim süreçleri, sistemlerin çeşitli arayüzler üzerinden farklı ağlara bağlanıp farklı servislerle iletişim kurmasını esas almaktadır. Temelinde dijitalleştirme olan Endüstri 4.0 ve IoT sistemlerinin ana bileşenlerinden biridir.

Endüstriyel İzleme Sistemleri, endüstriyel kontrol merkezleri, elektrik şebeke dağıtım merkezleri, endüstriyel fabrikalar gibi çalışma durumlarının sürekli izlenmesi gereken, basınç, akış hızı, ağırlık elektrik yükü, vb. verilerin sensörler aracılığı ile anlık olarak izlenmesini ve elde edilen verilerin depolanmasını sağlayan bir sistemdir. Bu veriler ile normal olmayan durumlar belirlenir, yetkililere alarm mesajları gönderilebilmekte ve verilerin depolanması ile istenen raporların alınması sağlanabilmektedir.

MCS Factory Digitalization olarak kullandığımız Siemens Endüstriyel Haberleşme ürünleriyle ;sensörler ile sahadan toplanan verileri, yine saha koşullarına en uygun olacak şekilde kablolu, kablosuz, GPRS, 3G, 4G vb. değişik bağlantı tipleri ile merkez sunucu bilgisayara ileterek analiz eder, alarm vb durumları belirleyip yetkililere email, SMS vb. olarak da gönderilebilmektedir. Web uygulamanız ile ilgili projeye ait veriler ile bu verilerin kullanılmasıyla oluşturulan periyodik grafikler ve analizler, gerçek zamanlı olarak, internet üzerinden tanımlanan kullanıcı adı ve parola yetkili girişi ile izlenebilmektedir.