Endüstriyel Haberleşme

 Endüstriyel Haberleşme: Kabul Görmüş Standartlara Dayanarak Daha Fazla Verimlilik

Siemens, endüstriyel haberleşme ürünleri ve sistemleri ile işletme genelinde yüksek verimliliği sağlamaktır. SIMATIC Net gibi sınıfında en iyi ürün aileleri ile, kabul görmüş standartalara dayanan, geleceğe yönelik güçlü ve tam entegre data ağları uygulanabilmektedir. Geniş kapsamlı endüstriyel haberleşme çözümlerimiz ile, temel seviyede bir sensör bağlantı teknolojisinden, tüm işletmenin kalite ve üretim datalarının toplanıp, iletilmesine kadar olan tüm süreçlerde yüksek verimli ve tutarlı bir sistem kurulması sağlanabilmektedir.
 
PROFINET
Daha fazla esneklik, verimlilik ve performans
Profinet, aynı zamanda işletmelerin daha başarılı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Sağladığı maksimum esneklik ile, duruma özel makine ve tesis konseptleri için daha fazla özgürlük sunmaktadır. Üst düzey verimliliği ile mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanımını sağlar. 
 
 
 
PROFIBUS
Profibus - Tüm Otomasyon uygulamaları için saha veri yolu
Profibus haberleşme veri yolu, modüler konsept yapısı sayesinde fabrika ve proses otomasyonunun çok çeşitli uygulamalarında kullanılabilmektedir. Profibus haberleşme veri yolunun, tüm dünyada, üretim ve proses aşamalarının tümünde kullanılabildiği ispatlanmış ve yaygınlaşmıştır.
 
 
IO-Link
IO-Link proseslerdeki haberleşme sistemlerinde sensör seviyesindeki son adımı tamamlamaktadır.
Otomasyonun tutarlı bir şekilde tamamlanabilmesi sensörler ve aktuatörler ile mümkündür. Kontrol seviyesindeki sensör ve alt sistemlere akıllı bağlantı teknolojisi ile ulaşmak hassas ve karlı bir üretimi desteklemektedir. Haberleşme standartı olan IO-Link bu amaca ulaşmak için ideal çözümdür. Saha seviyesinde tüm komponentler basit bir şekilde IO-Link kontrol panellerine entegre edilebilir.