CodeMaster MES /MMS Endüstriyel Platformu

CodeMaster MES Üretim Yönetim Uygulaması 
 
Günümüz dünyasında Endüstri 4.0 konseptiyle berber rekabet hızla artarken üreticiler eş zamanlı olarak maliyetlerini düşürmek ve müşteri hizmet seviyelerini yükseltmek zorundadır. Üretim tesisleri verimsizlik ve kayıplarını anlık olarak takip edip ve geçmişe dönük olarak analiz edebilmelidir. Ancak kayıp zamanları, makina performansları ve üretim kalitesini gerçekçi olarak ölçebilen ve problemlerin gerçek sebeplerini görebilen işletmeler başarılı olabilirler. Üretim işletmelerinde, hatasız bir üretim için ilgili üretim hatları ve istasyonların verimli ve doğru zamanlama ile çalışması, kaliteli bir ürün üretebilmek için vazgeçilmez bir unsurdur.
 
İşletmeler üretim ve bakım süreçlerini kontrol edilebilir, denetlenebilir ve izlenebilir olmasına olanak sağlayacak sistemlere ihtiyaç duyar. İşletmelerin üretim ve bakım süreçlerinde; maliyetleri düşürücü, verimliliği ve kaliteyi artırıcı sistem arayışlarına cevap vermek amacıyla geliştirdiğimiz CodeMaster;
 
- Endüstri 4.0 uygun altyapının kurulması
- Gerçek zamanlı veri toplayabilme,
- Üretim ve bakım sahasının anlık takibi, kontrolü ve yönetimi,
- Geriye doğru izlenebilirlik, verimlilik ve KPI yönetimi 
- Düzeltici/önleyici/iyileştirici bakım faaliyetleri mümkün hale getirmektedir.
 
Böylece malzemelerin, işletmeye gelene kadarki süreci, stokta kaldığı ve mamul olarak çıktığı zamana kadar geçen dönemi kontrol altına alınmaktadır. İşletme için bu sistem; gerek makine gerek de insan gücü bazında verimlilik takibini yapabilmektedir. Kayıp zamanların, işletmedeki maliyet artırıcı duruşların nerelerden kaynaklandığını ölçebilmekte ve yöneticilere karar süreçlerinde ihtiyaç duydukları geri besleme ile destek olmaktadır. Bu noktada geriye doğru izlenebilirlik ve fiili maliyetlerin ERP sistemi üzerinden hesaplanabilmesi için gerekli tüm verilerin doğru bir şekilde anlık olarak toplanması sistemin ana hedeflerindendir.

Tek bir üretim hattında iyileştirme sürecini hayata geçirmek bir iştir. Söz konusu iyileştirmeyi tüm tesislere yaygınlaştırmak ve üretimden satışa elde edilen bilgileri entegre etmek ise çok daha büyük bir iştir.Üretici işletmeler, kâr marjlarını koruyabilmek için tüm üretim ve bakım süreçlerinde operasyonel verimliliklerini ve üretim/bakım kalitesini maksimum düzeye çıkarmak zorundadır. Ancak bunu yapabilmek için de üretim tesisleri endüstriyel sistemlerini bilgi sistemlerine dönüştürerek iş sistemleri arasındaki köprüyü kurabilmelidir.