CodeMaster Nedir?

FABRİKA VE ÜRETİM HATLARINIZI AKILLI HALE GETİRİN

CodeMaster, izlenebilir, sürdürülebilir, somut avantajlar ve kazanımlar sağlayan bir Endüstri 4.0 uygulamasıdır.
 
MCS Factory Digitalization, Siemens çözüm ortağı ve Endüstri 4.0 partneri olarak Üretim Verimlilik Uygulaması CodeMaster ile üretim sahasından gelen her türlü endüstriyel veriyi bir orkestra şefi edasıyla yöneterek anlamlı bir senfoniye dönüştürür.  CodeMaster,üretim sahası ile yönetim arasında Endüstri 4.0 platformuna uygun bir köprü kurar. Hangi endüstriden olursa olsun üretim yapan her işletme CodeMaster Üretim Verimlilik Sistemi köprüsü üzerinden (ERP, APS, SCM, PLM vs. gibi endüstriyel yönetim sistemleri, karar destek sistemleri ve operasyonel kaynaklar  (makine, ve işgücü gibi) arasındaki iletişimi çift yönlü olarak kurarak yönetebilmektedir.
 
CodeMaster, üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ERP ve proses kontrolü arasındaki boşluğu kapatmalarına yardımcı olan çözümler sunar. Üretim merkezlerindeki ortak standartları ve en iyi çözümleri sunan bu hizmetler, maliyetleri, teslimat sürelerini, üretim sürecindeki işlerin hacmini ve stok tutma ihtiyacını en aza indirir.

Ayrıca CodeMaster bir yandan izleme ve takip sürecini iyileştirip raporlama kalitesini belirgin bir şekilde arttırırken, diğer yandan da operasyonel yükleri azaltır. Anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir gösterge panelleri oluşturarak, kurum genelindeki üretim, operasyon ve iş fonksiyonlarına gerekli bilgileri sağlamayı mümkün kılar.
 
 
CodeMaster Üretim Verimlilik Uygulaması Nedir?
 
CodeMaster bir üretim yönetim çözümü olarak uygulandığı işletmeyi dijitalleştiren otomasyon ve yazılım tabanlı bir sistemdir. CodeMaster Üretim Verimlilik Uygulması(MES), ürün- parça takibinden ERP entegrasyonuna kadar olan bütün  operasyonel faaliyetlerin doğru, tutarlı, hızlı ve etkin yürütülmesi için gelişmiş özelliklere sahip komple bir yazılım paketidir. Üretim Yönetim Sistemi,  üretim yapılan her çeşit endüstriyel işletmede, en yüksek verim ve kalite ile, en hızlı, en düşük maliyetli üretimin yapılabilmesi için çok önemli bir araçtır.

CodeMaster ile tesislerin üretim kontrollerinin yapıldığı üretim kontrol sistemleri ile bilgi teknolojilerinin fonksiyonelliği birleştirilerek tesisin işletme üretim, bakım, yönetim, kalite vb. birimleri arasındaki bilgi akışının sorunsuz ve en hızlı şekilde olması sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde tesisin üretim kontrol sisteminde  gerçekleşmekte olan tüm olaylar gerçek zamanlı olarak tüm ilgili birimler tarafından takip edilebilebilir, izlenebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir.  Ayrıca otomasyon sisteminin verilerine (proses verileri, alarmlar, olaylar, bakım arıza durumu, ekipman ve çalışma performans verileri gibi) bu birimlerin kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanarak,  bu değerlerin analiz edilmesi ve değerlendirilebilmesi için gerekli ortamlar sağlanmaktadır. Yürütülmekte olan üretimin kalitesi ve verimliliğini takip etmenin yanında geriye dönük bilgilerin analiz edilmesine olanak veren modüller de bu sistemde kullanılabilmektedir. 
 

Günümüz dünyasının karmaşık üretim süreçlerine ve yüksek kalite standartlarına sahip tüm sektörlerde işletmeye verimlilik, kalite ve iş güvenliği konularında önemli avantajlar sağlarken karlılığını ve rekabet gücünü artıran kazanımlar sunar. CodeMaster, imalat ve üretim faaliyetlerinin geniş bir yelpazesi içerisinde tüm üretici ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Üretim Yönetim Sistemi operasyonel iyileştirmeleri gerçekleştirmek ve stok maliyetini azaltmak için tasarlanmıştır. 

 
CodeMaster dört temel fonksiyonu yerine getirir: 
- Online veri toplama sistemi (sahadaki tüm makine, PLC ve aktif cihazların bir ağ içerisinde anlık haberleşerek üretim verilerinin anlık olarak toplanması)
- Verileri anlık olarak merkezi bir veri tabanında saklanması
- Üretim Planlama, Satış, muhasebe gibi verilerin saklandığı diğer bilgi sistemlerindeki kritik verilere entegre edilerek tüm verilerin ağ üzerinden erişilir olmasını sağlar.
- ERP’den iş emirlerini alıp düzenleyerek tekrar üretim birimlerine aktarılarak anlık olarak üretim verimliliğini ve kalitesini artırır.
 
 
CodeMaster Neden Gereklidir?
 
CodeMaster, gerçek zamanlı endüstriyel veriler ve kurumsal yönetim sistemlerini dijitalleştirme stratejileriyle Endüstri 4.0 konsepti içerisinde entegre ederek eyleme dönüştürülebilir bilgiler ve teknolojiler sunabilen endüstriyel otomasyon bilgi teknolojileri alanındaki tek bilişim firmasıdır.  
  • Üretim süreçlerinde otomasyon ve dijitalleştirme ihtiyacı,
  • Üretim süreçlerinde izlenebilirlik ihtiyacı,
  • Üretim süreçlerinde esneklik
  • Kritik ürün süreçlerinde takip zorunluluğu
  • Günümüz web ve mobilite ihtiyacına uygun platformlarda kolay ve hızlı yönetim
  • Endüstri 4.0 konseptiyle akıllı üretim teknolojilerin entegrasyonu
  • Artan endüstriyel verilerin yönetilebilmesi
  • Maliyet etkin ürünler için üretimi optimize etme gerekliliği,
  • Üretim aktivitelerinin gerçek zamanlı maliyetlerinin takip zorunluluğu,
  • Kalite değerlerinin izlenebilirliği ve kontrolü.
CodeMaster Nasıl Çalışır ?
 
CodeMaster üretim verimlilik uygulaması üretim sisteminden beklenen optimum çözümü sağlamak için gerekli tüm donanımların konuşlandırılması ile başlar. Dijitalleştirme ihtiyacına göre üretimdeki tüm aktif cihazlar (PLC, makine, robot vb.) endüstriyel otomasyon alt yapısı ile güvenli bir endüstriyel ağ kurularak haberleştirilir. Bu haberleşme ağı kablolu veya üretim sahasının uygunluğuna göre kablosuz olarak yapılabilir.
 
CodeMaster ile sahadan veri toplama işlemi sensörler ve PLC kontrolörler tarafından gerçekleştirilir. Sahada aktif, çalışan her makine veya iş istasyonunun uygunluğuna göre bir operator Panel veya endüstriyel panel PC’ler yerleştirilir. Endüstriyel üretim ortamında oluşan tüm veriler veya istenen parametreler veri toplama ve izleme sistemlerimizle gerçek zamanlı toplanarak veritabanın kaydedilir. Böylelikle operatörler ürün/iş emri seçimi, duruş/hata girişlerini, performans/verimlilik göstergelerini, alarm ve trendleri operatör panel veya panel PC üzerinden kolayca izlenebilir. Üretimdeki anlık hedef, üretim adedi, anlık verimlilik ve performans için gereken tüm veriler operatör panel veya panel PC üzerinden takip edebilir. Ayrıca hat, istasyon ve operatör bazlı farklı performans yönetimi opsiyonlarımızla detaylı verimlilik analizi yapılabilir. Duruş ve alarmlar üretim sinyalinin kesilmesi veya arıza durumunda otomatik olarak kaydedilir. Sistem gerçek zamanlı olarak dışarıdan müdahale edilmemiş verilerle çalışır. Karar desteği ise toplanan verilerin işlenerek bilgiye çevirmesi ile oluşur. Sistem MRP/ERP sistemindeki verileri üretim sahasına iletmekte, üretim sahasından gerçek zamanlı veri toplama sistemiyle toplanan veriler ise MRP/ERP sistemine gerçek zamanlı olarak iletilmektedir. Üretim hattında kurulan endüstriyel ağ işletmenin mevcut ağına bağlanır ve yerel ağ ile işletme sunucusunun veritabanı ile haberleşme sağlanır. Endüstriyel tüm uygulamalarımız için üretim alanında istenilen her noktaya bilgisayar konulabilir ve işletme ağına bağlanarak izleme, yönetim, kontrol ve raporlama gibi her türlü kullanıcı yetkilendirme rolüne göre uygulamamıza erişim sağlanabilir. Ayrıca cep telefonu ve tablet gibi mobil platformlar üzerinden uygulamamıza erişim sağlanabilir.