SIMATIC Tanımlama Sistemleri (RFID)

Siemens SIMATIC RFID sistemleri, endüstriyel ortamlardaki temassız veri iletimi uygulamaları için sürekli yenilenen ürün gamı ile güvenilir ve ekonomik çözümler sağlar. Sistem entegrasyonu standart olarak yapılabildiği için tüm otomatik tanıma uygulamaları hızlı ve kolayca hayata geçirilir.Üzerinde bilgi bulunan etiketlerin uzaktan aktif hale geçirilmesi prensibiyle çalışan ve bilginin herhangi bir manuel operasyona gerek olmadan okunabilir olması ile Radyo Frekansıyla Tanımlama -RFID teknolojisi birçok yeni uygulamanın ve fırsatın anahtarı durumundadır. RFID gıda, lojistik, imalat ve sağlık sektörlerine kadar uzanan farklı uygulama örnekleri bulunmaktadır. Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisi, temel olarak bir etiket ve okuyucudan meydana gelmektedir. RFID etiketleri Elektronik Ürün Kodu (EPC) gibi nesne bilgilerini almak, saklamak ve göndermek için programlanabilmektedir. Ürün üzerine yerleştirilen etiketlerin okuyucu tarafından okunmasıyla tedarik zinciri yönetimi ile ilgili bilgiler otomatik olarak kaydedilmekte veya değiştirilebilmektedir. Üreticilerin tedarik zinciri boyunca ürünlerini otomatik olarak takip etmelerine ve izlemelerine olanak vermektedir. Bu sistem sayesinde ürünlerin üretiminde, satışında ve satın alınışında birçok lojistik ve maliyet problemlerine çözüm getirmektedir.

                                                                                                   

Siemens Tanımlama Sistemleri RFID Solution Partnerliğimizle beraber üretim sistemlerinin takip edilebilir ve izlenebilir olmasını sağlıyor, lojistikten stok takip sistemlerine, kapı ve kanban uygulamalarına, varlık yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi uygulamalarına kadar her türlü üretim ve iş süreçlerine uygun dijitalleştirme çözümleri sunuyoruz. Hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde şimdilerde yeni bir sanayi devrimi olan Endüstri 4.0'ın başlangıcındadır. Endüstri 4.0, modüler yapılı akıllı dijital fabrikaları, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan kararların verilmesini hedeflemektedir. Temelinde dijitalleştirme olan Endüstri 4.0 ve IoT sistemlerinin ana bileşenlerinden biri de RFID sistemleriyle tesislerin dijitalizasyonudur.